Om os

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Hos KFUM-Spejderne i Hallund er alle vores ledere frivillige. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

Pris:

Det koster 200,- kr. i kvartalet at være medlem i Hallund gruppe

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Kontingentet opkræves kvartalsvis – der udsendes mail til forældrene.

Udmeldelse kan ske til udgangen af et kvartal ved senest ti dage før at sende en mail til gruppelederen.

Børneattester:

Det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Tøj:

Vi er ude det meste af året, og vi holder os ikke tilbage med at hoppe i vandpytter eller være kreative med lim og maling. Så når man er til spejder i Hallund bør man sørge for at havde tøj på, som kan tåle få græs, mudder eller andet godt på tøjet.

Regn og sne er ingen hindring for at vi kommer ud, så vær klædt på efter vejret.

Indmeld dig som spejder i Hallund gruppe:

Hvis du eller dit barn har lyst til at gå til spejder kan i tilmeldes på følgende 2 måder:

Mulighed nr. 1: Henvend dig til en leder og få udleveret en blanket der skal udfyldes og medbringes til næste spejdermøde.

Mulighed nr. 2: Brug følgende link og udfyld felterne. Det er nemt og hurtigt og kræver ingen papir 🙂

Online indmeldelse