KFUM-Spejderne i Hallund

Praktisk

Pris:

Det koster 720 kr. om året at være medlem. 

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Kontingentet opkræves kvartalsvis – der udsendes mail til forældrene.

Udmeldelse kan ske til udgangen af et kvartal ved senest ti dage før at sende en mail til gruppelederen.

 

Børneattester:

Det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Tøj:

Vi er ude det meste af året, og vi holder os ikke tilbage med at hoppe i vandpytter eller være kreative med lim og maling. Så når man er til spejder i Hallund bør man sørge for at havde tøj på, som kan tåle få græs, mudder eller andet godt på tøjet.

Regn og sne er ingen hindring for at vi kommer ud, så vær klædt på efter vejret.